mamto.online | art terapia

 

 

 

 

 

 

 

KURZY ROZVOJA KREATIVITY

Naučte sa naplno využívať svoju kreativitu a prístup k svojej subdominantnej
vizuálno-intuitívnej pravej hemisfére.
Odhaľte tajomstvo svojich podvedomých inštancií.


 
 
 


         

 
 
 
           
           
 

PODVEDOMÁ FORMA
VÝPOVEDE DUŠEVNÝCH ČINNOSTÍ: MOZOG

Kreativita v procese výtvarného umenia funguje ako komunikačný prostriedok podvedomých stavov. Všetko čo sa v našom živote udeje a ako to duševne spracujeme sa ukladá v našom mozgu. "Z neurologického pohľadu sa dá povedať, že sme závislí od toho, kde sme doposiaľ boli. Náš mozog sa neustále utvára a opakovane prepája sám seba. A rovnako, ako sú jedinečné naše skúsenosti, je jedinečná aj zložitá a spletitá sieť neurónov nášho mozgu." (1)


Naša duševná činnosť teda prebieba v spleti elektrochemických impulzo v mozgu. Pri ich zásadnej zmene (napríklad v dôsledku zranenia či užívaniu drog) sa od základu zmení aj osobnosť. Ľudský mozog sa nerodí hotový, má úžasnú schopnosť pretvárať sa vplyvom každodených skúseností. Táto pružnosť mozgu je spôsobené prepojením mozgových buniek.

"Po narodení sú neuróny v detskom mozgu neprepojené a spojenia sa začnú prudko utvárať počas prvých dvoch rokov života vďaka zmyslovým informáciám. V mozgu novorodenca vznikajú každú sekundu dva bilióny synapsií. V dvoch rokoch veku už je ich viac ako sto biliónov, čo je dvakrát viac ako u dospelého." (1) Pri dozrievaní človeka sa polovica synapsií postupne odpojí. Synapsií je síce menej, ale sú silnejšie.

 

ART TERAPIA
AKO CESTA DO PODVEDOMIA: PRAVÁ HEMISFÉRA MOZGU

Už v roku 1968 výskumy funkcií hemisfér ľudského mozgu, psychobiológa Regera W. Sperryho, za ktoré dostal mimochodom Nobelovu cenu, dokázali, že ľudský mozog používa dva celkom odlišné spôsoby premýšlania a to jeden analytický, verbálny a následný a druhý vizuálny, vnímavý a paralelný. Túto problematiku výstižne sformulovaj aj prominentný vedec a neurochirurg Richard Berglanda "Máte dva mozgy: ľavý a pravý. Dnes už vedci vedia, že ľavý mozog je verbálny a racionálny - premýšla sériovo a myšlienky triedi na čísla, písmená a slová. Pravý mozog je nonverbálny a intuitívny - premýšla vo vzoroch, obrazoch, celých veciach a nerozumie prevodom na čísla, písmená alebo slová." (2)

Art terapia skrz výtvarné umenie - vizuálnu tvorivosť umožňuje prístup k subdominantnej intuitívnej a vizuálnej pravej hemisféry. Art terapetutické výtvarné úlohy zadávajú mozgu príkazy, pri ktorých musí mozog vypnúť svoju ľavú verbálnu a racionálnu hemifséru a umožnia využitie pravej hemisféry v rovine intuitívnej výpovedi.

Cieľom art terapeutických cvičení nie je snaha o estetické krásno ale snaha o čo najprirodzenejší vstup do našich podvedomých stavov, ktoré ukrývajú dôvody našich konaní a emociomálnych prežívaní.

 

ART TERAPIA
A FUNKCIA KREATIVITY

Pojem je odvodený od latinského slova creatio, čo v preklade znamená tvorbu. Tvorivosť nie je vopred daná vlastnosť len niektorých ľudí, ale každý človek má istý stupeň tvorivosti a tvorivosť sa dá do značnej miery rozvíjať.

Kreativita je funkciou ega,
dáva životu a práci zmysel, je zdrojom hlbokého uspokojenia, a je tak aj zdrojom pozitívneho sebahodnotenia. (S. Arieti)

Kreativity je schopnosť poznávať predmety v nových vzťahoch a originálnym spôsobom
(originalita, nová kombinácia), zmysluplne ich používať neobvyklým spôsobom (flexibilita), vidieť nové problémy tam, kde zdanlivo nie sú (senzitivita), odchyľovať sa od navyknutých schém myslenia a nepojímať nič ako pevné (premennosť) a vyvíjať z noriem vyplývajúce idey aj proti odporu prostredia (nonkonformizmus), ak sa to oplatí, nachádzať niečo nového, čo predstavuje obohatenie kultúry a spoločnosti. (E.Ullrich)

Nové (divergentné-odlišné) myslenie
Hlavná odlišnosť kreativity ako schopnosti spočíva v odlišnosti myslenia. To znamená, že jedinec rieši divergentné úlohy, ktoré nemajú jedinú správnu odpoveď na rozdiel od konvergentných úloh (napr. v matematike, fyzike), kde je možné uplatniť len jedno východisko, jeden výsledok.

Funkcia divergentného myslenia a transformačných schopností je rozhodujúca v štádiu generovania nápadov. Divergentné schopnosti v ňom poskytujú dostatok alternatívnych nápadov, transformácie sú základom flexibility pri reštrukturovaní informácií. (Guilford)

Obrazotvornosť – fantázia je duchovná mohutnosť,
ktorá vytvára zmyslové obrazy telies. Tieto zmyslové obrazy nazývame predstavami. Predstavy znázorňujú veci poznané vonkajšími zmyslami. Obrazotvornosť ja odlišuje od vonkajších zmyslov tým, že z esplán môže vyvolať aj obrazy neprítomných vecí, čoho zmysly nie sú schopné. (Břetislav Kafka)

Mgr.art. Eva Kubáňová, ArtD.

 
     

 

_____________________________________kontakt________________________________________

 

 

 

späť na úvod

 

 

Literatúra:

1. David Eagleman, Mozog: Váš príbeh, ISBN 978-80-566-0214-0, Bratislava: BizBook, 2017, str. 8, 10
2. Richard Bergland, The Fabric of Mind, New York: Viking Penguin, Inc, 1985, str. 1

 

 

somastudio.sk © somacentrum.org